You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Hermana韓國護膚品專賣店

  • 您的購物車沒有添加商品!


咁辛苦用咗咁多時間去漂染上色!
唔使三日乜都冇晒!簡直係挑戰我嘅耐性!想令霧色髮色更持久更亮澤,只需要每日3分鐘
特別為灰銀頭髮,紫,藍等冷色系髮色延長鎖色效果,比平常長4-5倍
有效中和漂染頭髮後產生的枯黃色素,令染髮效果更持久
使用方法:
一般洗髮程序,如要達至最佳效果請塗上洗髮水後等待3-5分鐘,及後以清水清洗


Overall Rating 0
寫評論
登錄註冊後再評論